KONTAKT

“SPOŁEM” PSS, ul. J. Bema 1

72-600 Świnoujście
tel. 91 888 7100, fax 91 888 7301

www.spolem.swinoujscie.pl

Prezes Zarządu

(Sekretariat)
tel. 91 888 7100, fax 91 888 7301

sekretariat@spolem.swinoujscie.pl

Główna Księgowa

(Sekretariat)
tel. 91 888 7100

sekretariat@spolem.swinoujscie.pl

Zastępca Głównego Księgowego

tel. 91 888 7160

urszula@spolem.swinoujscie.pl

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

tel. 91 888 7180

bhp@spolem.swinoujscie.pl

Rachunkowość Finansowo Księgowa

tel. 91 888 7161 Finanse

tel. 91 888 7164, 91 888 7165 Księgowość

mirka@spolem.swinoujscie.pl

Kadry, wynagrodzenia i Ubezpieczenia Społeczne

tel. 91 888 7151, 91 888 7152 Płace

tel. 91 888 7150 Kadry

bozena@spolem.swinoujscie.pl

Organizacja Handlu Detalicznego

tel. 91 888 7130
tel. 91 888 7131
php@spolem.swinoujscie.pl

Inwentaryzacja i Kontrola Wewnętrzna

tel. 91 888 7140

Administracja i Gospodarka Majątkowa

tel. 91 888 7120

tel. 91 888 7121

administracja@spolem.swinoujscie.pl

e.klimas@spolem.swinoujscie.pl

Remonty i Eksploatacja

tel. 91 888 7122

zre@spolem.swinoujscie.pl